Privacy Policy

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Regionaal Landschap Westhoek kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Regionaal Landschap Westhoek, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Regionaal Landschap Westhoek verstrekt. Regionaal Landschap Westhoek kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- uw voor- & achternaam
- uw adresgegevens
- uw telefoonnummer
- uw e-mailadres

Waarom Regionaal Landschap Westhoek uw gegevens nodig heeft

Regionaal Landschap Westhoek verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Regionaal Landschap Westhoek uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Hoe lang Regionaal Landschap Westhoek uw gegevens bewaart

Regionaal Landschap Westhoek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Regionaal Landschap Westhoek verstrekt uw persoonsgegevens all??n aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Regionaal Landschap Westhoek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Regionaal Landschap Westhoek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Regionaal Landschap Westhoek maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Regionaal Landschap Westhoek bij Google zoekresultaatpagina's zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Regionaal Landschap Westhoek te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Regionaal Landschap Westhoek heeft hier geen invloed op.

Regionaal Landschap Westhoek heeft Google geen toestemming gegeven om via Regionaal Landschap Westhoek verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@onzichtbaarlandschap.be. Regionaal Landschap Westhoek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Regionaal Landschap Westhoek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Regionaal Landschap Westhoek maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Regionaal Landschap Westhoek verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Regionaal Landschap Westhoek op via info@onzichtbaarlandschap.be. Www.onzichtbaarlandschap.be is een website van Regionaal Landschap Westhoek. Regionaal Landschap Westhoek is als volgt te bereiken:

Zonnebeekseweg 361
8900 Ieper
+32 57 23 08 50
info@onzichtbaarlandschap.be
0469.129.810